Băng tải được ứng dụng trong ngành công nghiệp để sắp xếp, tham gia hoạt động, riêng biệt, xác định hoặc trộn các sản phẩm để vận chuyển đến các địa điểm cụ thể. Những dòng băng tải phổ biến hiện nay đang được Băng tải Cửu Long sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu và hiệu quả cho nhiều công ty.
Hotline tư vấn: 0913 486 387
Hotline tư vấn: 0913 486 387
Hotline tư vấn: 0913 486 387
Hotline tư vấn: 0913 486 387
Hotline tư vấn: 0913 486 387
Hotline tư vấn: 0913 486 387
Với kết cấu vững chắc Gầu tải được ứng dụng rộng rãi trong ngành sản xuất vật liệu dạng hạt và dạng bột trong công nghiệp. Gầu tải có khả năng là mức vận chuyển lớn, chiếm một không gian nhỏ, ít tiêu tốn năng lượng, rất ổn định và vận hành tin tưởng, đồng thời tuổi thọ của máy kéo dài
Hotline tư vấn: 0913 486 387
Hotline tư vấn: 0913 486 387
Hotline tư vấn: 0913 486 387
Hotline tư vấn: 0913 486 387
Hotline tư vấn: 0913 486 387
Vít tải là một thiết bị đang được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp để vận chuyển vật liệu rắn theo chiều xoắn ốc và theo các phương ngang, đứng. Vít tải gồm hai ống được bố trí song song với nhau, cúng với một sợi thép có đường kính được hàn thành đường xoắn vít trên bề mặt của chúng.
Hotline tư vấn: 0913 486 387
Hotline tư vấn: 0913 486 387
Hotline tư vấn: 0913 486 387