Gầu tải là gì? Ưu điểm, ứng dụng và lưu ý khi lựa chọn?